Další kurz VMP proběhne o víkendu 15.-16.6.2024

Registrujte si své místo na vzs@vzsterlicko.cz


Formou víkendového kurzu Vás připravíme na úspěšné složení teoretických i praktických zkoušek Vůdce malého plavidla (VMP), případně průkaz VMP s rozšířenou platností kategorie C - pro pobřežní mořskou plavbu.

Příprava na ověřování praktických dovedností se provádí na naších plavidlech na Těrlické přehradě a plavební komoře ve Spytihněvi.

Teoretickou zkoušku provádí Plavební úřad formou testu na počítači, zkouška se skládá přímo na Plavebním úřadě v Přerově, Praze, nebo Děčíně.

Náplně kurzu jsou v souladu se směrnicemi plavebního úřadu pro vydávaní mezinárodních průkazů způsobilosti vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři.Jaký průkaz potřebuji?

M20 - opravňuje k řízení plavidla s omezením výkonu motoru do 20kW

 • Věk nejméně 16 let
 • Úspěšné absolvování teoretické zkoušky

M - opravňuje k řízení plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu

 • Věk nejméně 16 let
 • Úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
 • Úspěšné absolvování teoretické zkoušky

S20 - opravňuje k řízení plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20m2

 • Věk nejméně 16 let
 • Úspěšné absolvování teoretické zkoušky

S - opravňuje k řízení plachetnice bez omezení celkové plochy plachet

 • Věk nejméně 16 let
 • Úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby
 • Úspěšné absolvování teoretické zkoušky

C - doplňující oprávnění k VMP pro vedení malých plavidel v pobřežních mořských vodáchKompletní ceník kurzů VMP

Balíček komplet M, M20, S20, C

Příprava probíhá v areálu stanice VZS Těrlicko – sobota, neděle cca 20 hod + ověřování praktických dovedností v prostoru plavební komory ve Spytihněvu na lodích VZS Těrlicko. V ceně kurzu jsou zahrnuty učební materiály. V ceně kurzu není potřebný kolek (500,-).

5 900 Kč

Kategorie M

Teorie plavby, praktický výcvik na lodích VZS, ověřování praktických dovedností. V případě ověřování praktických dovedností na Vámi přistavené lodi v prostoru plavební komory ve Spytihněvu (loď registrována u SPS, min. 5 m, obsaditelnost min. 4 os., výkon mot. min. 20 kW).

3 500 Kč

Kategorie M20

Základní teoretická příprava pro získání oprávnění řízení plavidla s omezením výkonu motoru do 20kW.

2 800 Kč

Kategorie S

Teorie plavby, praktický výcvik na lodích VZS a plachetnicích klubu jachtingu Těrlicko, ověřování praktických dovedností

Individuální sazba

Kategorie S20

Základní teoretická příprava pro získání oprávnění řízení plachetnice s plachtami do 20m2.

500 Kč

Kategorie C

Základní teoretická příprava pro získání oprávnění pobřežní plavby na moři.

500 KčProgram víkendového kurzu VMP

1. den - sobota

 • místo konání je stanice VZS Těrlicko na adrese Vodní 95, 735 42 Dolní Těrlicko
 • zahájení v 9:00
 • vyřízení žádostí, smluv, faktur a stvrzenek, předání studijního materiálu
 • dopolední zahájení teoretické výuky zahrnující definice pojmů, pravidla plavebního provozu, poznávací znaky plavidel, optická signalizace, zvukové signály, poznatky z praxe a základní uzly
 • odpolední praktická výuka na plavidlech VZS zahrnující přípravu na plavbu, kontrolu plavidla, odplutí a připlutí na stanoviště, manévrování s plavidlem, plutí vpřed a vzad, vyvázání plavidla

2. den - neděle (jen pro kategorii M)

 • místo konání je plavební komora Spytihněv na řece Moravě
 • zahájení v 9:00
 • ověřování praktických dovedností stanovené Státní plavební správou na řece Moravě
 • proplouvání plavební komorou Spytihněv


Prohlédněte si osnovu ověření praktických dovedností při vedení malého plavidlaStáhněte a vyplňte si přihlášku ke kurzuPředkládané doklady a náležitosti

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.Informace k písemnému testu

Základní část určená pro kategorie M a M20

obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Doplňková část určená pro kategorie S a S20

obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři

je určena pro držitele alespoň kategorie M nebo M20, volitelně S nebo S20. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti.

Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek: Vyhledání zkoušek způsobilosti.Oficiální pověření k ověřování praktických dovedností


Nenašli jste, co hledáte?

Prohlédněte si nejčastější dotazy