Touto stránkou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají, bez nich by činnost našeho pobočného spolku vůbec nebyla možná.

DĚKUJEME VÁM!