Posláním Vodní záchranné služby Českého červeného kříže je organizovat a provádět preventivní a záchranářskou činnost a poskytovat první pomoc na bazénech, koupalištích, klidných i divokých vodách.


Dále také vychovávat své členy k humánním hodnotám společnosti a aktivně se podílet na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci při záchraně života a tonoucích. VZS jako právnická osoba je kolektivním členem Českého červeného kříže a členem celosvětové organizace vodní záchrany – International Life Saving Federation (dále jen ILS) se statutem zakládajícího člena. Jakožto "ostatní složka" je VZS ČČK zařazena do struktury Integrovaného záchranného systému (IZS) a spolupracuje s ostatními složkami státní zprávy. VZS ČČK místní skupina Těrlicko působí na Těrlické přehradě od roku 1998. Jsme vám nablízku při sportovní a rekreační činnosti a jsme připraveni zasáhnout i v případě živelných katastrof a obecného ohrožení, abychom zabránili vážným úrazům, utonutím i ztrátám na materiálních hodnotách. Kromě činnosti na přehradě pořádáme také přednášky, odborné semináře a v kurzu Mladý vodní záchranář vychováváme naše následovníky.